Onze algemene voorwaarden

1. Bestellen: praktisch

BESTELLEN KAN VIA ONZE WEBSITE OF DOOR EEN EMAILTJE TE STUREN NAAR info@dekleinemozes.be

Bestelling adoptiekaarten

Na ontvangst van uw bestelling krijgt u binnen 5 werkdagen een digitale drukproef in pdf-formaat. U checkt zorgvuldig alle gegevens (schrijfwijze, naam, datum, adres, etc.) en stuurt ons uw akkoord voor druk of eventuele correcties door.

Na uw definitieve goedkeuring van de adoptiekaart doorgegeven te hebben, betaalt u op voorhand via overschrijving op onze Belgische bankrekening of contant bij afhaling (op afspraak). U ontvangt hiervoor een factuur. De kaartjes worden verstuurd nadat de betaling ontvangen is.

De prijzen (in euro's) zijn inclusief: Opmaak en 2 correctierondes per pdf naar e-mailadres, kwaliteitsdrukwerk op 300 grams glad wit papier en bijhorende, witte envelop en BTW.

De prijzen zijn exclusief: Verzendingskosten per Post, aangetekend,  en de exentuele extra’s genoemd in de prijslijst

Bestelling adoptiemanden

 Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging per email en sturen we u een foto door van de door u bestelde mand, klaar voor verzending. Nadat we uw betaling ontvangen hebben, wordt de mand verstuurd naar het door u opgegeven adres in België. 

Contacteer ons voor onze prijzen voor leveringen buiten België.

2. Algemeen  
De zetel van De Kleine Mozes is gevestigd te Keringstraat 42, 9506 Geraardsbergen, België en is een onderdeel van Prafilak v.o.f. Voor alle rechtsverhoudingen tussen de bezoekers en kopers van onze internetsite gelden de onderstaande bepalingen, met uitsluiting van de bepalingen van de bezoeker of koper zelf, tenzij hierover uitdrukkelijk en schriftelijk een andersluidende overeenkomst wordt afgesproken.

3. Gebruik van deze site     
Alle gegevens op deze site kunnen door de bezoeker enkel voor persoonlijk gebruik opgenomen worden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, verdeeld of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke toestemming van De Kleine Mozes. De internationale copyrights zijn van toepassing op de volledige inhoud van deze site.

4. Aankoop    
De overeenkomst komt enkel tot stand nadat De Kleine Mozes de bestelling heeft aanvaard. De Kleine Mozes heeft het recht bepaalde bestellingen te weigeren. In dat geval zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen. Ook indien De Kleine Mozes niet in staat is de bestelling uit te voeren (bijvoorbeeld wanneer een artikel uitgeput is), laat hij dit aan de koper weten. De Kleine Mozes moet in dergelijk geval geen schadevergoeding betalen.

5. Betalingsmodaliteiten     
De koper moet de overeengekomen prijs betalen. Indien wordt gekocht met een betaalkaart, zal De Kleine Mozes de bestelling versturen van zodra de betaling is geschied. Bij overschrijving dient steeds vooruit te worden betaald. De levering gebeurt dan onmiddellijk na ontvangst van de betaling.

6. Recht op afzien van aankoop    
De koper heeft gedurende zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van zijn aankoop afziet. Hij stuurt de aankoop dan in de originele en onbeschadigde (ongeopende) verpakking terug naar De Kleine Mozes, Keringstraat 42, 9506 Geraardsbergen, België. Deze bedenktijd geldt niet voor de reeds bedrukte adoptiekaartjes. Terugbetaling kan enkel gebeuren met afhouding van de door De Kleine Mozes gemaakte kosten zoals verzend- verpakking en administratiekosten met een minimum van € 5.00.

7. Prijs

De prijzen die De Kleine Mozes vermeldt, zijn inclusief BTW. De Kleine Mozes is echter niet verantwoordelijk voor type-, zet- en andere fouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs wordt vermeld. Doet dat geval zich uitzonderlijk voor, dan wordt de prijs aangepast, maar heeft de koper het recht om bij het vernemen van de correcte prijs, van zijn aankoop af te zien.

8. Verzendkosten     
De verzendkosten worden automatisch berekend in deze shop en hangen af van het totale gewicht van uw bestelling. De tarieven worden vastgesteld aan de hand van de tarieven van de Belgische postdiensten. Ingeval de verzendkosten voordeliger zijn door uw bestelling in meerdere pakjes te verdelen, dan kan De Kleine Mozes dit doen zonder verder uitleg te moeten verschaffen. In de shop vermelding "gratis verzending" slaat enkel op verzending in het binnenland. Voor andere Europese landen gelden de normale verzendtarieven, tenzij anders beschreven in de shop.

9. Privacy      
De Kleine Mozes respecteert de privacy van de koper overeenkomstig de wet van 8/12/1992. Dog Mountain neemt de door de bezoeker doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag ze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. De bezoeker/koper heeft het recht ze te raadplegen, te corrigeren of te laten schrappen. De Kleine Mozes zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden.

10. Contact    
Voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden kunt u ons contacteren per e-mail op het volgende adres: info@dekleinemozes.be

11. Het Belgisch recht voor verkoop op afstand is van toepassing.